Terrazzo lys 20 med trinmarkering

type 6 lys 20 - redigerettype 6 lys 20 - redigeret
lys 20lys 20
type 6type 6
type 6 1type 6 1
type 6 2type 6 2

Beskrivelse

Terrazzo produkter, der er leveret af Leth Beton A/S, er fremstillet med Portland Cement, som bindemiddelmed tilslag af forskellige stenmaterialer. Stenmaterialet giver terrazzo dets endeligekarakter og udseende. Leth Beton tilbyder forskellige stenmaterialer efter kundens ønske. De almindeligste anvendte materialererkalcineret flint, marmor eller granit.Terrazzoen vådslibes 1-2 dage efter produktionen, hvorefter den poleres til den ønskede overflade finish

Du kan se hele vores plantegning her: lys 20 med trinmarkering

Vedligeholdelse

Terrazzo betonelementer, leveret af Leth Beton AS, har ikke behov for egentlig vedligeholdelse, udover almindelig rengøring. Bygherren bør dog sikrer sig, at der ikke opstår skader over tid i betonen, rustudslag eller andre synlige forandringer. Vi anbefaler derfor, at vores trapper bliver inspiceret hvert 2. eller 3. år, eventuelt sammen med en byggesagkyndig.  

Vi har lavet en guide, hvor vi har samlet gode råd, omkring vedligeholdelse og rengøring af terrazzotrapper.
du kan hente guiden her: Terazzo trapper – vedligeholdelse

Undgå

For at undgå, at terrazzoen mister, sin flotte overflade, har vi nedenfor nogle råd til, hvordan du kan sikrer dig, at terrazzoen ikke mister sin flotte overflade. 

Opbevar ikke ting på terrazzoen, der kan give anledning til afsmitning af farve eller olie. 

Undgå at sæberester eller lignende opbygger et fedtetlag på overfladen. Det kan forårsage at overfladen bliver glat, specielt hvis overfladen bliver våd. Undgå at sand eller andre slibende materialer ophobes