Skip to content

Vi er troværdige og reelle i vore forretningsmæssige dispositioner. Tilfredse kunder er virksomhedens eksistensberettigelse. Vi er beviste om, at vi bliver bedømt på kvaliteten af ydelsen fra hver eneste medarbejder. Vi er opmærksomme på, at den kollega vi afleverer arbejde til også er en kunde.

Leth Beton A/S betragter sine kunder og leverandører som partnere og tilstræber et langvarigt forretningsforhold, der bygger på åbenhed, tillid, kvalitet i produkter og ydelser og på samarbejde om udvikling og fornyelse. Medarbejderne er virksomhedens største aktiv. Derfor skal medarbejderne have ansvar og udviklingsmuligheder, og vi skal møde hinanden som vi selv ønsker at blive mødt: Med respekt, åbenhed og godt humør. Ansvarlighed skal præge virksomhedens forhold til det nære samfund og det omgivende miljø.

Leth Beton A/S arbejder konstant på at indarbejde nye og mere miljørigtige teknologier i produktionen af betonelementer.

Der er mange områder, der har indflydelse på den endelige miljøbelastning af et givet byggeri.

Ved at vælge beton og letklinkerbetonelementer til de bærende elementer i dit nye byggeri, så er der valgt rene naturmaterialer, med lang levetid, lave vedligeholdelsesomkostninger og mulighed for genanvendelse for fremtidens generationer.