Certificeringer

Leth Beton A/S kvalitetsstyringssystem er løbende overvåget af Bureau Veritas Certification og FORCE Certification. 

Herunder kan vore certifikater downloades.

Certifikat nr. 0615-CPD-9611.2 Vægelementer

Præfabrikerede betonelementervægelementer, der anvendes til bærende funktioner i bygningskonstruktioner DS/EN 14992:

Certifikat nr.0615-CPR-9611.1 Søjler_bjælker_altanplader

Præfabrikerede søjler, bjælker og altanplader, der anvendes til bærende funktioner i bygningskonstruktioner og anlægsarbejder med undtagelse af broer:

Certifikat nr. DS / EN 206:2013+A2:2021and DS / EN 206 DK NA:2020

Certifikat for betonproduktion anvendt til
præfabrikerede betonelementer til bygninger og anlægsarbejde.

Certifikat nr 0615-CPD-9611.3 Trapper

Certifikat for betontrapper efter DS/EN 14843:2007

EC Certifikat nr.0615-CPD-9917 Letklinkerbeton

Certifikat til fremstilling af letklinkerbeton med åben struktur. DS/EN 1520:2011

Certifikat til udretning af armeringsstål i coils

 

EDPer

Træfacadeelementer til anvendelse i bebyggelse

Træfacade MD-23085-DA

Ydeevne-deklarationer

Produkter af letbeton (LAC)

DoP LAC_120620

Betonvægge ind og udvendige

DoP Betonvæg_061120

Betontrapper

DoP Trapper_06

Søjler , Bjælker og Altanplader

DoP Søjler Bjælker og Altanplader_061120

DoP

Spørgsmål vedrørende ydeevnedeklarationerne sendes til John Hovmark Christensen

Tekniske brochurer

Vi henviser til beton element foreningen hvor du finder en samlet oversigt over branche brochurer: