Regnskaber

Ledelsesberetning

Leth Beton A/S har altid prioriteret en sund og gennemsigtig ledelsesberetning som en vigtig del af vores virksomhedspraksis. Vi tror på, at en åben og ærlig kommunikation med både interne og eksterne interessenter er afgørende for at opbygge tillid og sikre bæredygtig vækst på lang sigt.

En sund og gennemsigtig ledelsesberetning er en central del af Leth Betons forretningspraksis. Vi tager vores ansvar som virksomhed alvorligt og er forpligtet til at føre en god ledelse, der opfylder samfundets og interessenternes forventninger.

En transparent ledelsesberetning er vigtig for da det bidrager til at opbygge tillid og troværdighed i virksomheden og dens ledelse. Det er også vigtigt for at sikre, at interessenterne er informeret om, hvordan virksomheden bliver drevet og forvaltet, og at de har mulighed for at give deres input og perspektiver.

Klimaregnskab

Leth Beton har længe været opmærksom på betydningen af at tage ansvar for deres påvirkning af klimaet og miljøet. Som en ledende producent af betonprodukter har vi en særlig forpligtelse til at minimere deres påvirkning og maksimere deres bæredygtige praksis.

Leth Beton har en stærk bevidsthed om deres påvirkning på miljøet og klimaet, og vi forstår vigtigheden af at træffe foranstaltninger for at minimere vores negative indvirkning på klimaet.

Som en virksomhed, der opererer i en sektor, der er kendt for at have en betydelig indvirkning på miljøet, har vi hos Leth Beton en særlig forpligtelse til at arbejde hen imod mere bæredygtige og miljøvenlige praksisser.

Vi tror på, at en sund forretningspraksis også skal inkludere hensyn til samfund og miljø. Derfor har vi hos Leth Beton valgt at gøre en stor indsats for at mindske vores indvirkning på miljøet og klimaet, så vi kan leve op til vores forpligtelser som en ansvarlig virksomhed.